logo_medoo_1700207049071.png
Phỏng vấn Peter Hoàng Nguyễn - CEO Medoo: Giao điểm IT và Ngành Giáo Dục

Thursday, 09/11/2023 (GMT+07:00)

CEO Hoàng Nguyễn với hơn 13 năm kinh nghiệm mảng Edtech, là người trực tiếp phát triển sản phẩm và nền tảng eLearning cho các dự án tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, SeaBank, Pixelz. Sản phẩm edtech do anh phát triển từng đạt top 5 Nhân Tài Đất Việt 2016, thêm vào đó anh còn là người đặt nền móng cho các sản phẩm thi trực tuyến englishchampion và nhiều sản phẩm quản lý đào tạo bậc đại học tại tập đoàn eQUEST, 1 công ty giáo dục hàng đầu tại Việt Nam và là một trong số các doanh nghiệp tỷ đô.