logo_medoo_1700207049071.png

10 Chủ Điểm Ngữ Pháp Trọng Điểm Giao Tiếp

Khóa học 10 Chủ Điểm Ngữ Pháp Trọng Điểm Giao Tiếp là một khóa học dành cho những người học tiếng Anh ở trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học tập trung vào giảng dạy và ứng dụng 10 chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh.

5

(0)

MG

MsHoa GiaoTiep

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững kiến thức về 10 chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh

Cách sử dụng ngữ pháp trong các tình huống giao tiếp thực tế

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

MG

MsHoa GiaoTiep

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống