logo_medoo_1700207049071.png

Bài giảng Ngữ văn 7 - SGK - Chân trời sáng tạo - Cô Lê Hạnh

Ngữ văn lớp 7 - Chân trời sáng tạo - Những cái nhìn hạn hẹp Những cái nhìn hạn hẹp là bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trong tâm nhất bài học. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé ! Bài học hôm nay bao gồm những nội dung chính sau:

00:00 Giới thiệu

00:16 I. Khởi động 01.22 II. Đọc và tìm hiểu chung

09:50 III. Trải nghiệm cùng văn bản

21:12 IV. Tổng kết

22:46 V. Củng cố, mở rộng

5

(0)

Vc

Vietjack com

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Ngữ văn lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Ngữ Văn

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống