logo_medoo_1700207049071.png

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng về giải phẫu cấu tạo răng người, chức năng của từng loại răng, và các bệnh lý răng hàm mặt.

5

(0)

Y Hoc Tong Hop

Y Hoc Tong Hop

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Giải phẫu răng và sâu răng

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Nha KhoaRăng Hàm MặtGiải phẫu RăngSâu Răng

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống