logo_medoo_1700207049071.png

Bệnh di truyền là gì, nguyên nhân và một số bệnh di truyền thường gặp

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất của bệnh di truyền và nguyên nhân các bệnh di truyền phổ biến mà mọi người thường gặp phải.

5

(0)

Dr Hoang  Novagen

Dr Hoang Novagen

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Sinh học phân tử đối với gen và bênh di truyền

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

GenBệnh di truyền

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống