logo_medoo_1700207049071.png

Blockchain & Crypto: Sóng Lớn Của Tương Lai

Khóa học Blockchain & Crypto: Sóng Lớn Của Tương Lai cung cấp cho học viên kiến thức toàn diện về công nghệ blockchain và tiền điện tử. Khóa học bao gồm các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên hiểu rõ về bản chất, nguyên lý hoạt động, tiềm năng và thách thức của blockchain, cũng như các ứng dụng của Blockchain trong thực tế.

5

(0)

FV

Fimi Vn

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ về bản chất, nguyên lý hoạt động, tiềm năng và thách thức của blockchain

Nhận biết các ứng dụng của blockchain trong thực tế

Xây dựng các ứng dụng blockchain cơ bản

Đầu tư vào tiền điện tử một cách an toàn và hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Đầu tư tiền điện tử

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Sóng lớn - Blockchain & Crypto

  124:50

  Blockchain & Crypto: Tiềm năng và Thách thức

  80:45

  Vị thế lớn trong ngành Blockchain & Crypto

  12:45

  SideChains và vai trò của chúng

  55:04

  Giao thức Đồng thuận Ouroboros

  45:51

  Tương lai của Quản trị Chuỗi

  10:40

  Bài nói chuyện: Công nghệ Blockchain với sự phát triển ngành tài chính

  15:41

  Mở ra cơ hội cho tất cả mọi người

  42:56

  Phi tập trung?

  38:09

  Blockchain thế hệ thứ 3

  74:17

  Blockchain 4.0: Nguồn lực và từ 1 đến N đồng thuận

  28:42

  Blockchain & Crypto sẽ thay đổi xã hội loài người thế nào

  19:22

  Hỏi đáp Blockchain & Crypto

  90:05

Quản trị viên

FV

Fimi Vn

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống