logo_medoo_1700207049071.png

Tổng Hợp Về Blockchain Từ A-Z Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học Tổng Hợp Về Blockchain Từ A-Z Cho Người Mới Bắt Đầu Cho Người Mới Bắt Đầu là khóa học tổng quan về blockchain, cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về blockchain, từ những khái niệm cơ bản như blockchain là gì, hoạt động như thế nào, đến các ứng dụng của blockchain trong thực tế.

5

(0)

BW

Blockchain Work

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Giải thích được blockchain là gì, hoạt động như thế nào

Tìm hiểu được các ứng dụng của blockchain trong thực tế

Biết được các công việc trong ngành blockchain

Có nền tảng kiến thức vững chắc để bắt đầu sự nghiệp trong ngành blockchain

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Công nghệ blockchain

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống