logo_medoo_1700207049071.png

Các hàm trong Excel

Khóa học về các hàm trong Excel cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về cách sử dụng hàm trong bảng tính. Học viên sẽ học cách áp dụng các hàm tính toán, từ các hàm cơ bản đến những hàm phức tạp như VLOOKUP và IF. Khóa học giúp nâng cao kỹ năng xử lý dữ liệu và tăng cường hiệu suất làm việc với Excel.

5

(0)

TT

TinHocVP THT

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

TT

TinHocVP THT

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống