logo_medoo_1700207049071.png

Bộ Video Quản Trị Doanh Nghiệp - CEO Thực Chiến

Bộ Video Quản Trị Doanh Nghiệp - CEO Thực Chiến là khóa học đào tạo toàn diện dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành doanh nghiệp hiệu quả và bền vững. Khóa học được thiết kế bởi chuyên gia Vũ Long với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, giúp học viên tiếp cận những phương pháp và công cụ tiên tiến nhất.

5

(0)

Vu Long

Vu Long

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nền tảng CEO: Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, Phân tích mô hình kinh doanh và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, Rèn luyện bản lĩnh doanh nhân: tầm nhìn, đấu trí, dũng khí

Quản trị vận hành: Áp dụng mô hình kim cương để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, Nắm vững 5+2 cấu phần quản trị vận hành bài bản, Lãnh đạo, quản trị, quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Quản trị tài chính: Tư duy hệ thống và phân cấp trong quản trị tài chính, Lập kế hoạch tài chính kinh doanh, trao quyền, giao khoán, Kiểm soát tài chính và sử dụng phần mềm Biso24 ERP - Bizcore

Marketing: Nắm vững chiến lược Marketing 4C6P, Xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp

Quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự đồng bộ, bài bản hướng tới hiệu quả cao, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trải nghiệm nhân viên tốt, Lập bản đồ chiến lược nhân sự và quản lý nhân sự hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Vận Hành Doanh NghiệpQuản Trị Doanh Nghiệp

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống