logo_medoo_1700207049071.png

Khám Phá Thị Trường Chứng Khoán: Nền Tảng Kiến Thức Cơ Bản

Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính nơi các nhà đầu tư mua và bán các loại chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh. Thị trường này là một kênh quan trọng để huy động vốn cho các doanh nghiệp và tổ chức, đồng thời cũng là một kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân. Khóa học Khám Phá Thị Trường Chứng Khoán: Nền Tảng Kiến Thức Cơ Bản sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về thị trường này.

5

(0)

CT

Cú Thông Thái

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu được khái niệm và bản chất của chứng khoán

Phân biệt được các loại chứng khoán phổ biến

Hiểu được cấu trúc và hoạt động của thị trường chứng khoán

Lựa chọn được chiến lược đầu tư chứng khoán phù hợp

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng đầu tư tài chínhĐầu tư chứng khoán

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống