logo_medoo_1700207049071.png

Lập Trình Tiktok Với Reactjs: Bí Quyết Xây Dựng Tiktok

Khóa học này đưa bạn vào hành trình xây dựng ứng dụng web giống TikTok bằng ReactJS. Bạn sẽ học cách sử dụng React để tạo và quản lý các thành phần, xử lý trạng thái ứng dụng và tương tác với API để lấy dữ liệu. Thông qua việc xây dựng bản sao TikTok, bạn sẽ được thách thức và rèn luyện kỹ năng ReactJS của mình, từ việc hiển thị video đến tương tác người dùng. Đây là cơ hội tuyệt vời để áp dụng kiến thức ReactJS vào thực tế, phát triển kỹ năng phát triển ứng dụng web hiện đại và nâng tầm năng lực của bạn.

5

(0)

FV

F8 VN

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của ReactJS như thành phần, trạng thái, props và lifecycle

Khả năng sử dụng React để tạo giao diện người dùng tương tác và hiệu quả

Áp dụng các kỹ thuật ReactJS nâng cao như hooks, context và HOC

Khả năng xây dựng ứng dụng web phức tạp với nhiều tính năng như TikTok

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

FV

F8 VN

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống