logo_medoo_1700207049071.png

Nắm Vững Lập Trình C++: Danh Sách Liên Kết Và Cây Nhị Phân

Khóa học Nắm Vững Lập Trình C++: Danh Sách Liên Kết Và Cây Nhị Phân trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về hai cấu trúc dữ liệu nền tảng này. Khóa học bao gồm hướng dẫn chi tiết về thiết kế, triển khai và thực hành sử dụng danh sách liên kết, cũng như cách thức hoạt động của cây nhị phân cùng các thuật toán liên quan. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hai cấu trúc dữ liệu trong lập trình, khóa học giúp học viên nắm vững cách ứng dụng chúng để giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp trong thực tế.

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ khái niệm, nguyên lý hoạt động và cách thức triển khai của danh sách liên kết và cây nhị phân

Nắm bắt các thuật toán thao tác cơ bản trên hai cấu trúc dữ liệu này như chèn, xóa, tìm kiếm,...

Phân biệt được ưu và nhược điểm của từng cấu trúc dữ liệu để lựa chọn phù hợp trong các tình huống cụ thể

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình Cơ sở dữ liệu

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống