logo_medoo_1700207049071.png

ĐÁNH VẦN TIẾNG VIỆT

Dạy bé học bảng chữ cái, ghép phụ âm và các nguyên âm kết hợp các dấu.

5

(0)

DẠY  BÉ HỌC

DẠY BÉ HỌC

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Đánh vần tiếng Việt

Đọc bảng chữ cái và chữ ghép tiếng Việt

Luyện viết chữ cái

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Tiếng Việt

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống