logo_medoo_1700207049071.png

Tư Duy Tài Chính: Bí Quyết Đầu Tư Thông Minh Và Hiệu Quả

Khóa học Tư Duy Tài Chính: Bí Quyết Đầu Tư Thông Minh và Hiệu Quả là khóa học dành cho những người muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về tài chính, đặc biệt là đầu tư. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư duy tài chính, các hình thức đầu tư phổ biến, cách phân tích thị trường, quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả.

5

(0)

Ki lan dau tu

Ki lan dau tu

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ hơn về tư duy tài chính của người giàu và người nghèo

Cách quản lý thời gian và tiền bạc hiệu quả

Cách phân biệt tài sản và tiêu sản

Các hình thức đầu tư phổ biến hiện nay

Cách phân tích thị trường và quản lý rủi ro

Cách xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Quản lý tài chính cá nhân

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống