logo_medoo_1700207049071.png

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây AWS IAM

Quản lý danh tính và truy cập trong AWS

5

(0)

K2 K2

K2 K2

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Quản lý danh tính và truy cập trong AWS Quản lý danh tính và truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS một cách bảo mật

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Amazon Web Service AWSIAM

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống