logo_medoo_1700207049071.png

Tối Ưu Website: Phân Tích Với Google Tag Google Analytics

Khóa học Tối Ưu Website: Phân Tích Với Google Tag Google Analytics cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng Google Tag Manager (GTM) và Google Analytics (GA4) mới nhất để đo lường, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả Website của bạn.

5

(0)

Medoo io

Medoo io

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hướng dẫn cài đặt Google Tag Manager mới nhất: Khóa học sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt Google Tag Manager (GTM) mới nhất trên Website của bạn. GTM là một công cụ quản lý thẻ giúp bạn dễ dàng thêm và chỉnh sửa các thẻ theo dõi của bên thứ ba mà không cần chỉnh sửa mã Website

Hướng dẫn cài đặt Google Analytics GA4 mới nhất: Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Google Analytics 4 (GA4) mới nhất trên Website của bạn. GA4 là phiên bản mới nhất của Google Analytics, cung cấp nhiều tính năng nâng cao để đo lường hành vi của người dùng trên Website và ứng dụng

Hướng dẫn tạo chuyển đổi trong Google Analytics 4 (GA4): Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách tạo chuyển đổi trong GA4. Chuyển đổi là các hành động mà bạn muốn người dùng thực hiện trên Website của bạn, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký email hoặc tải xuống tệp

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Quảng cáoGoogle ADSGoogle Analytics

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống