logo_medoo_1700207049071.png

Quản Trị Fanpagefacebook: Trải Nghiệm Mới

Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm duyệt Fanpage mới, giúp bạn duyệt bình luận, tin nhắn, bài đăng hiệu quả, đảm bảo môi trường Fanpage văn minh và chuyên nghiệp. Đồng thời, bạn sẽ được cập nhật những thay đổi và tính năng mới nhất của Fanpage, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tăng tương tác, thu hút người dùng và phát triển thương hiệu.

5

(0)

Thang Digital Marketing

Thang Digital Marketing

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ các công cụ hỗ trợ kiểm duyệt Fanpage mới, bao gồm chức năng, cách sử dụng và lợi ích

Nắm vững cách phân quyền vai trò trên trang với trải nghiệm mới, đảm bảo phân công công việc hợp lý và hiệu quả

Cập nhật những thay đổi mới nhất của Fanpage, bao gồm giao diện, tính năng và xu hướng sử dụng

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Quản trị FanpageFacebook Ads

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống