logo_medoo_1700207049071.png

Hành Trình Chinh Phục Con Đường Tự Do Tài Chính

Khóa học Học Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả là một chương trình đào tạo giúp học viên xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và đạt được mục tiêu tài chính của mình. Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính cá nhân, đầu tư hiệu quả và tạo ra thu nhập thụ động.

5

(0)

FV

Fimi Vn

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kiến thức về tài chính cá nhân

Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân trên con đường tự do tài chính

Kiến thức về đầu tư

Kiến thức về thu nhập thụ động

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Đầu tư tài chính

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Phần 1: Hiểu đúng về định nghĩa TDTC

  13:37

  Phần 2: Sai lầm thực tiễn khi hiểu sai về TDTC

  05:07

  Phần 3: Sai lầm tư duy (khi hiểu sai về TDTC)

  19:20

  Phần 4: Các cấp độ tự do tài chính

  18:14

  Phần 5: Làm thế nào để đạt được TDTC

  12:16

  Phần 6: Có nên nghỉ hưu sớm

  04:44

  Phần 7: Hỏi và Đáp về tự do tài chính

  12:37

  Quiz

  01:00

Quản trị viên

FV

Fimi Vn

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống