logo_medoo_1700207049071.png

Đầu Tư Tài Chính: Tổng Hợp Kiến Thức Đầu Tư Hiệu Quả

Khóa học Đầu Tư Tài Chính: Tổng Hợp Kiến Thức Đầu Tư Hiệu Quả là khóa học dành cho những người muốn tìm hiểu về các nguyên tắc và kỹ năng đầu tư tài chính. Khóa học bao gồm 8 bài giảng, mỗi bài giảng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư thành công.

5

(0)

FV

Fimi Vn

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ các nguyên tắc và kỹ năng đầu tư tài chính, từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn

Tăng khả năng gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư

Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư thành công

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng đầu tư tài chính

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Sử dụng nguồn vốn bên ngoài: Nguyên tắc số 3

  10:49

  Gồng lãi: Kỹ năng cần thiết để Đầu tư thành công

  89:55

  Staking ADA & Mục tiêu kép - Một số điều cần làm rõ

  98:40

  Đầu tư Tài chính Mạo hiểm

  71:29

  Phần 1: Hiểu đúng về định nghĩa TDTC

  13:37

  Lãi suất kép "hoàn hảo" không tồn tại trong thực tế

  46:17

Quản trị viên

FV

Fimi Vn

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống