logo_medoo_1700207049071.png

Ngôn Ngữ C: Chinh Phục Hàm & Lý Thuyết Số

Khóa học này dành cho những ai muốn nâng cao kỹ năng lập trình C và kiến thức về lý thuyết số. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm và thuật toán để giải quyết các bài toán liên quan đến số nguyên, số nguyên tố, số hoàn hảo, số FibonaCCi,...

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nâng cao kỹ năng lập trình C

Nâng cao kiến thức về lý thuyết số

Giải quyết các bài toán liên quan đến số nguyên, số nguyên tố, số hoàn hảo, số FibonaCCi,...

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống