logo_medoo_1700207049071.png

Hàm mảng động trong Excel

Khóa học "Hàm Mảng Động trong Excel" tập trung vào việc giảng dạy cách sử dụng và tận dụng các hàm mảng động trong Microsoft Excel. Học viên sẽ học cách tự động mở rộng và thu gọn phạm vi dữ liệu, tối ưu hóa quy trình tính toán và cải thiện hiệu suất làm việc với bảng tính. Khóa học này cung cấp kiến thức chi tiết và áp dụng thực tế để giúp học viên nắm vững ứng dụng các hàm mảng động trong các tình huống thực tế.

5

(0)

TT

TinHocVP THT

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Tin học văn phòng

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

TT

TinHocVP THT

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống