logo_medoo_1700207049071.png

Bài giảng về thuốc và tác động của thuốc lên cơ thể

Khóa học online cung cấp các kiến thức về thuốc và tác động của thuốc lên cơ thể thông qua 6 học phần hóa dược

5

(0)

Duoc Sy Thu

Duoc Sy Thu

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Các bài giảng về thuốc và tác động của thuốc lên cơ thể

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Bào chếDược Lâm SàngDược lýHoá Dược

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống