logo_medoo_1700207049071.png

Hóa Học Hữu Cơ

Hóa học hữu cơ là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về cấu tạo, tính chất, và phản ứng của các hợp chất chứa cacbon. Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về hóa học hữu cơ, bao gồm:

 • Cấu tạo và liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ
 • Phân loại hợp chất hữu cơ
 • Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ
 • Ứng dụng của hóa học hữu cơ trong đời sống

5

(0)

Hoa Trần

Hoa Trần

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững kiến thức nền tảng về hóa học hữu cơ

Phân loại và gọi tên các hợp chất hữu cơ

Dự đoán tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng tư duy logic và sáng tạoKỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng sử dụng các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Mở đầu về khóa học hữu cơ

  25:26

  Lý thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  37:48

  Cấu tạo và liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ

  32:15

  Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  15:46

Quản trị viên

Hoa Trần

Hoa Trần

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống