logo_medoo_1700207049071.png

Tổng Hợp Kiến Thức Đầu Tư Chứng Khoán Từ A-Z

Khóa học Tổng Hợp Kiến Thức Đầu Tư Chứng Khoán Từ A-Z là khóa học dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Khóa học bao gồm 123 video từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết để bạn có thể bắt đầu đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả.

5

(0)

Alias Stock

Alias Stock

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kiến thức nền tảng về thị trường chứng khoán: Người học sẽ được học về các khái niệm cơ bản của thị trường chứng khoán, như: Giới thiệu về thị trường chứng khoán, Các loại chứng khoán phổ biến, Các quy định pháp luật liên quan đến chứng khoán, Các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản,...

Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính

Kỹ năng đánh giá thị trường tài chính

Các chiến lược đầu tư hiệu quả: đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư theo chỉ số,...

Quản trị rủi ro trong đầu tư

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Đầu tư chứng khoánKỹ năng đầu tư tài chínhKỹ năng chọn cổ phiếu

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống