logo_medoo_1700207049071.png

Học Excel cơ bản | Khoá học tự học EXCEL cùng thầy Nguyễn Đức Thanh

Khóa học "Học Excel Cơ Bản" cung cấp kiến thức cơ bản về việc sử dụng Microsoft Excel. Học viên sẽ được hướng dẫn cách tạo bảng tính, nhập liệu, và thực hiện các công việc cơ bản như tổng hợp dữ liệu, sắp xếp, và định dạng. Khóa học tập trung vào xây dựng nền tảng cho những người mới bắt đầu với Excel, giúp họ hiểu rõ về các khái niệm cơ bản và cách sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm.

5

(0)

TT

TinHocVP THT

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  • Học Excel cơ bản | Khoá học tự học EXCEL cùng thầy Nguyễn Đức Thanh 40

    01:00

Quản trị viên

TT

TinHocVP THT

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống