logo_medoo_1700207049071.png

Học SQL Cơ Bản Sử Dụng My SQL Nắm Vững Ngôn Ngữ Database

Khóa học Học SQL Cơ Bản Sử Dụng My SQL Nắm Vững Ngôn Ngữ Database là một khóa học toàn diện dành cho người mới bắt đầu muốn học về ngôn ngữ truy vấn SQL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Khóa học bao gồm 25 bài học được chia thành 5 phần, cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng vững chắc về SQL và MySQL.

5

(0)

T

TITV

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững kiến thức cơ bản về SQL và MySQL: Hướng dẫn cài đặt MySQL và thực hành các thao tác cơ bản như tạo, xóa cơ sở dữ liệu, Cung cấp kiến thức về quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ thực thể quan hệ ERD

Thành thạo các thao tác quản lý bảng dữ liệu: Cách tạo, xóa, chỉnh sửa bảng dữ liệu bằng câu lệnh SQL, Học viên sẽ được giới thiệu về các kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Nắm vững các câu lệnh truy vấn dữ liệu nâng cao: Hướng dẫn cách sử dụng các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE để truy vấn và thao tác dữ liệu, Sử dụng các mệnh đề WHERE, toán tử AND, OR, NOT, ORDER BY để lọc và sắp xếp dữ liệu, Cung cấp kiến thức về các hàm tổng hợp như SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN và các toán tử so sánh IN, BETWEEN, LIKE, Cách sử dụng bí danh ALIAS và các kiểu JOIN để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng sử dụng MySQL

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống