logo_medoo_1700207049071.png

Bắt Đầu Lập Trình Web Với HTML/CSS: Tạo Web Đơn Giản

Khóa học Bắt Đầu Lập Trình Web Với HTML/CSS: Tạo Web Đơn Giản là nền tảng thiết yếu cho bất kỳ ai muốn bắt đầu hành trình xây dựng trang web. Khóa học trang bị cho học viên kiến thức về ngôn ngữ đánh dấu HTML để tạo cấu trúc cho nội dung và ngôn ngữ định kiểu CSS để thiết kế và định dạng giao diện trang web. Khóa học tập trung vào các khái niệm cốt lõi như box model, layout, cách chọn lựa và áp dụng các thuộc tính CSS để tạo ra giao diện web đẹp mắt và linh hoạt. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng xây dựng trang web đơn giản, hiểu cách làm việc với các phần tử HTML và tạo ra giao diện thân thiện với người dùng bằng CSS.

5

(0)

FV

F8 VN

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững kiến thức nền tảng về HTML và CSS: Hiểu rõ cấu trúc và cách sử dụng các thẻ HTML để tạo nội dung trang web, Nắm vững cú pháp và cách áp dụng các thuộc tính CSS để định dạng và thiết kế giao diện

Làm chủ các kỹ năng xây dựng trang web: Khả năng tạo dựng trang web đơn giản với cấu trúc và giao diện hoàn chỉnh, Hiểu cách thức hoạt động của các thành phần HTML và CSS trong trang web

Thiết kế giao diện web đẹp mắt và thân thiện: Áp dụng các khái niệm như box model, layout để tạo bố cục trang web khoa học, Sử dụng các thuộc tính CSS để tạo giao diện thu hút, linh hoạt và phù hợp với người dùng

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

FV

F8 VN

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống