logo_medoo_1700207049071.png

Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong Excel

Khóa học "Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong Excel" cung cấp hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao về tạo và tùy chỉnh biểu đồ trong Microsoft Excel. Học viên sẽ học cách chọn loại biểu đồ phù hợp, điều chỉnh màu sắc, và tối ưu hóa hiển thị dữ liệu để trình bày thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả.

5

(0)

TT

TinHocVP THT

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Dữ liệu hiện đang được cập nhật

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Tin học văn phòng

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

TT

TinHocVP THT

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống