logo_medoo_1700207049071.png

Chinh Phục IELTS Listening - Bí Quyết Bứt Phá Điểm Số

Khóa học tổng hợp hướng dẫn làm tất cả các dạng bài trong phần thi Listening IELTS, từ chi tiết mẹo nghe các từ vựng về số, ngày tháng, thời gian,... đến tổng quan cách giải các dạng bài khác nhau.

5

(0)

Listening English M

Listening English M

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Cấu trúc và format của bài thi IELTS Listening

Các dạng bài thường gặp trong bài thi IELTS Listening

Chiến thuật giải đề hiệu quả cho từng dạng bài

Mẹo và kỹ năng làm bài thi IELTS Listening hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Luyện nghe IeltsNgheTiếng AnhListening

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống