logo_medoo_1700207049071.png

Bộ 36 Video Giúp Bạn Ăn Điểm Trong IELTS Speaking Part 3

Đây là phần thi được đánh giá là khó nhằn nhất trong bài thi Nói IELTS, đòi hỏi bạn phải có khả năng "bàn luận" về những câu hỏi mang tính xã hội và học thuật một cách trôi chảy và logic.

5

(0)

Listening English M

Listening English M

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Phân tích cấu trúc và yêu cầu của phần thi IELTS Speaking Part 3: Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc và yêu cầu của phần thi, giúp bạn hiểu rõ mục tiêu đánh giá của giám khảo và cách thức để đạt điểm cao.

Hệ thống các chủ đề thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 3: Bạn sẽ được cung cấp hệ thống các chủ đề thường gặp trong phần thi, cùng với các bài mẫu và hướng dẫn trả lời chi tiết cho từng chủ đề.

Kỹ năng trả lời các câu hỏi trong phần thi IELTS Speaking Part 3: Bạn sẽ được hướng dẫn cách thức để phân tích câu hỏi, triển khai ý tưởng, và sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phù hợp.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

NgheLuyện nghe IeltsNghe part 3 Ielts

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống