logo_medoo_1700207049071.png

Marketing Trong Blockchain: Kỹ Năng Nhất Định Phải Có

Sự bùng nổ của công nghệ, đặc biệt là blockchain, dẫn đến nhu cầu cấp thiết về Marketing trong lĩnh vực này. Ngành Marketing đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải thông điệp, kiến thức về blockchain đến cộng đồng, đồng thời kết nối họ với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Để thành công trong vai trò này, Marketer cần nắm vững các công cụ, chiến lược phù hợp, cũng như rèn luyện các kỹ năng chuyên môn.

5

(0)

BW

Blockchain Work

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Cơ sở hạ tầng blockchain: Hiểu về cách thức hoạt động của blockchain, các loại blockchain khác nhau và các công nghệ liên quan

Ứng dụng blockchain: Khám phá các ứng dụng của blockchain trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng, y tế, chính phủ,...

Phát triển blockchain: Học cách xây dựng và triển khai các ứng dụng blockchain

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

MarketingMarketing blockchain

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống