logo_medoo_1700207049071.png

Javascript Cơ Bản: Chìa Khóa Lập Trình Web Tương Tác

Khóa học Javascript Cơ Bản: Chìa Khóa Lập Trình Web Tương Tác dẫn dắt bạn trên hành trình chinh phục ngôn ngữ lập trình JavaScript, tập trung phát triển kỹ năng lập trình web cơ bản. Khóa học bao gồm kiến thức toàn diện về cú pháp JavaScript, điều kiện, vòng lặp, xử lý sự kiện và thao tác với DOM. Bên cạnh đó, bạn còn được giới thiệu về lập trình bất đồng bộ, Ajax, Fetch API và những tính năng mới nhất của ES6. Nhờ vậy, bạn sẽ có nền tảng vững chắc để xây dựng các ứng dụng web động và hiệu quả.

5

(0)

FV

F8 VN

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kiến thức toàn diện về JavaScript, ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay

Kỹ năng lập trình web cơ bản để tạo ra các ứng dụng web đơn giản nhưng hiệu quả

Nền tảng vững chắc để tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng JavaScript nâng cao

Khả năng ứng dụng JavaScript vào thực tế để phát triển các ứng dụng web phức tạp hơn

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình Java script

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

FV

F8 VN

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống