logo_medoo_1700207049071.png

Khóa Học Javascript Nâng Cao: Bứt Phá Kỹ Năng Lập Trình Web

Khóa học Khóa Học Javascript Nâng Cao: Bứt Phá Kỹ Năng Lập Trình Web là hành trình đưa bạn chinh phục những đỉnh cao mới của ngôn ngữ lập trình JavaScript. Trải qua khóa học, bạn sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về các khái niệm phức tạp như lập trình hàm, closures, Promises, async/await, và các mô hình thiết kế phổ biến trong JavaScript. Hơn thế nữa, khóa học còn cung cấp cho bạn cơ hội thực hành với các thư viện và framework nổi tiếng như React hoặc Angular. Nhờ đó, bạn có thể ứng dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng những ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả.

5

(0)

FV

F8 VN

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững các khái niệm JavaScript nâng cao để phát triển ứng dụng web phức tạp

Khả năng sử dụng các thư viện và framework JavaScript phổ biến như React hoặc Angular

Kỹ năng lập trình web chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

Nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và trở thành chuyên gia JavaScript

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

FV

F8 VN

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống