logo_medoo_1700207049071.png

Digital Leader: Chuyển Đổi Số Trong Doanh Nghiệp

Khóa học Digital Leader: Chuyển Đổi Số Trong Doanh Nghiệp là khóa học dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt tổ chức trong quá trình chuyển đổi số.

5

(0)

Cole TV

Cole TV

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt quá trình chuyển đổi số

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp với mục tiêu và đặc thù của doanh nghiệp

Nâng cao năng lực quản lý và vận hành doanh nghiệp trong môi trường số

Tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Chuyển đổi sốQuản trị kinh doanh

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống