logo_medoo_1700207049071.png

Khóa học: Hành trình gieo trồng hạnh phúc

Khóa học: Hành trình gieo trồng hạnh phúc 

Phương pháp  giảng dạy:

  • Chạm vào hạnh phúc.
  • Phương pháp khuyến khích trẻ hợp tác.
  • Khi con cũng là thầy.

 

5

(0)

Dy

Dạy Học Tích Cực

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Chuỗi bài giảng về phương pháp giảng dạy.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Tạo động lựcKỹ năng giảng dạyPhương pháp truyền đạt

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống