logo_medoo_1700207049071.png

Bí Quyết Phân Tích Báo Cáo Quản Trị Cho Nhà Lãnh Đạo

Nhiều chỉ số tài chính được sử dụng để đánh giá sức khỏe doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các chỉ số này sẽ không cho ra kết quả chính xác nếu không có góc nhìn đa chiều. Thống kê cho thấy 80% báo cáo viên chỉ dừng lại ở việc thống kê dữ liệu quá khứ, ít người biết sắp xếp và phân loại dữ liệu một cách khoa học. Vấn đề lớn nhất là họ không hiểu ý nghĩa thực sự của các con số và không biết cách tổ chức, phân tích chuyên sâu để giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định. Khóa học Lập và Phân tích Báo cáo quản trị sẽ cung cấp kiến thức về: thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thông minh và lựa chọn các nhóm chỉ tiêu chính để cung cấp thông tin quản trị cho Ban lãnh đạo.

5

(0)

Hoc vien Taca

Hoc vien Taca

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hệ thống báo cáo quản trị: Hiểu rõ các thành phần, chức năng và vai trò của hệ thống báo cáo quản trị trong doanh nghiệp

Thiết kế báo cáo: Nắm vững các nguyên tắc thiết kế báo cáo quản trị hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng

Chỉ tiêu quản trị: Khả năng lựa chọn và sử dụng các chỉ tiêu quản trị phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu: Kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tài chính để đưa ra thông tin hữu ích cho việc ra quyết định

Công cụ báo cáo: Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Quản trị kinh doanhPhân tích Kinh DoanhRa quyết định kinh doanh

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống