logo_medoo_1700207049071.png

Khóa học: Sứ mệnh người thầy

5

(0)

Dy

Dạy Học Tích Cực

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Vận dụng các phương pháp chuyên sâu để từng bước nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng thuyết trìnhKỹ năng giảng dạyKỹ năng truyền đạt

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống