logo_medoo_1700207049071.png

Khóa học: Vận dụng phương pháp Dạy học Tích cực

Vận dụng phương pháp Dạy học Tích cực trong Hành trình gieo trồng hạnh phúc. 

  • Nâng tầm nhận thức phát triển bản thân.
  • Nghề giáo trong thời đại 4.0
  • Cấu trúc các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực.

5

(0)

Dy

Dạy Học Tích Cực

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Vận dụng phương pháp Dạy học Tích cực trong Hành trình gieo trồng hạnh phúc.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng thuyết trìnhKỹ năng truyền đạtKỹ năng giảng dạy

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống