logo_medoo_1700207049071.png

Tổng Hợp Kinh Nghiệm Và Bí Quyết Đầu Tư Cổ Phiếu Từ A-Z

Khóa học Tổng Hợp Kinh Nghiệm Và Bí Quyết Đầu Tư Cổ Phiếu Từ A-Z là khóa học dành cho những người mới bắt đầu và cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư chứng khoán. Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về các khía cạnh của đầu tư chứng khoán.

5

(0)

Alias Stock

Alias Stock

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kiến thức nền tảng về chứng khoán, bao gồm: Giới thiệu về thị trường chứng khoán, Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản, Các loại hình chứng khoán, Các phương pháp định giá cổ phiếu

Kỹ năng phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu đầu tư, bao gồm: Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích ngành, Phân tích cạnh tranh

Kỹ năng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua bán cổ phiếu, bao gồm: Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản, Các mô hình phân tích kỹ thuật

Kỹ năng quản lý rủi ro để bảo vệ tài khoản đầu tư, bao gồm: Cắt lỗ, Chốt lời, Quản lý vốn

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ Năng Phân TíchKỹ năng chọn cổ phiếu

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống