logo_medoo_1700207049071.png

Kinh tế vi mô

Khóa học Kinh tế vi mô cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về cách thức hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp và thị trường trong nền kinh tế. Bạn sẽ học cách phân tích các vấn đề kinh tế vi mô quan trọng như cung và cầu, hành vi của người tiêu dùng, cấu trúc thị trường, và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế.

5

(0)

Medoo io

Medoo io

đ 89,000

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Lý thuyết về cung và cầu

Hành vi của người tiêu dùng

Cấu trúc thị trường

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng tư duy phản biệnKỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng sử dụng công cụ phân tích

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Lý thuyết về Cung và Cầu

  25:34

  Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

  11:22

  Cấu trúc thị trường

  30:27

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống