logo_medoo_1700207049071.png

Kỹ Năng Làm Chủ Bản Thân

Khóa học Kỹ Năng Làm Chủ Bản Thân giúp người học phát triển các kỹ năng cần thiết để kiểm soát cuộc sống của họ. Khóa học bao gồm các bài học về quản lý thời gian, lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, và tư duy tích cực. Các bài học này giúp học viên học cách sử dụng thời gian hiệu quả, lập kế hoạch cho tương lai, đạt được mục tiêu, và suy nghĩ tích cực.

5

(0)

W5

Web 5Ngay

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kỹ năng quản lý thời gian: Người học sẽ học cách sử dụng thời gian hiệu quả, tránh trì hoãn, và hoàn thành công việc đúng hạn

Kỹ năng lập kế hoạch: Người học sẽ học cách lập kế hoạch cho tương lai, xác định mục tiêu và các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó

Kỹ năng xây dựng mục tiêu: Người học sẽ học cách xác định mục tiêu phù hợp, đo lường được, khả thi, có thời hạn, và có liên quan

Kỹ năng tư duy tích cực: Người học sẽ học cách suy nghĩ tích cực, vượt qua khó khăn, và đạt được mục tiêu của mình

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng làm chủ bản thân

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

W5

Web 5Ngay

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống