logo_medoo_1700207049071.png

Tự Học Tư Duy Phản Biện: 8 Video Hướng Dẫn Từ A Đến Z

Khóa học Tự Học Tư Duy Phản Biện: 8 Video Hướng Dẫn Từ A Đến Z là khóa học giúp bạn phát triển kỹ năng tư duy phản biện một cách toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến năng lực tự chủ và trách nhiệm. Về kiến thức, khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ về tư duy phản biện, các bước, kỹ năng và các lỗi sai thường gặp trong tư duy phản biện. Từ đó, bạn có thể trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để áp dụng tư duy phản biện trong cuộc sống và công việc. Về kỹ năng, khóa học sẽ giúp bạn rèn luyện các kỹ năng tư duy phản biện như: khả năng phân tích, khả năng tổng hợp, khả năng đánh giá, khả năng sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề,...

5

(0)

Le My Trang

Le My Trang

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Phát triển kỹ năng tư duy phản biện

Nâng cao khả năng học tập, làm việc và giải quyết vấn đề

Tạo thói quen sống và làm việc với góc nhìn đa chiều

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Tư duy phản biệnPhát triển bản thânKỹ năng mềmKỹ năng mềm

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống