logo_medoo_1700207049071.png

Kỹ Thuật Điện Từ Trường Đại học Xây Dựng

Chuỗi video "Kỹ thuật điện từ bài 1 đến 4 của Anh Tú HuCE" là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho sinh viên học môn Kỹ thuật điện từ. Chuỗi video được xây dựng bởi Anh Tú HuCE, một giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết với môn học này.

Nội dung chuỗi video bao gồm:

 • Bài 1: Giới thiệu về điện từ học:
  • Khái niệm điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ.
  • Các định luật cơ bản trong điện từ học.
 • Bài 2: Định luật Faraday:
  • Định luật Faraday về cảm ứng điện từ.
  • Ứng dụng của định luật Faraday trong thực tế.
 • Bài 3: Định luật Lenz:
  • Định luật Lenz về hướng của dòng điện cảm ứng.
  • Ứng dụng của định luật Lenz trong thực tế.
 • Bài 4: Định luật Biot-Savart:
  • Định luật Biot-Savart về từ trường của dòng điện.
  • Ứng dụng của định luật Biot-Savart trong thực tế.

5

(0)

Hoa Trần

Hoa Trần

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Các khái niệm cơ bản về điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ

Định luật Faraday, định luật Lenz và định luật Biot-Savart

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng giải quyết vấn đềKiến thức nền tảng về kỹ thuật điện từPhân tích Và Tư duy

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  KỸ THUẬT ĐIỆN -BUỔI 1 - Đại Học Xây Dựng Hà Nội - Anh Tú HUCE

  109:20

  KỸ THUẬT ĐIỆN -BUỔI 2 - Đại Học Xây Dựng Hà Nội - Anh Tú HUCE

  109:49

  KỸ THUẬT ĐIỆN -BUỔI 3 - Đại Học Xây Dựng Hà Nội - Anh Tú HUCE

  106:59

  KỸ THUẬT ĐIỆN -BUỔI 4 - Đại Học Xây Dựng Hà Nội - Anh Tú HUCE

  115:18

Quản trị viên

Hoa Trần

Hoa Trần

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống