logo_medoo_1700207049071.png

Lập Trình Python Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học Lập Trình Python Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao mang đến cho bạn hành trình toàn diện, dẫn dắt bạn từ những bước đầu tiên với cú pháp và cấu trúc dữ liệu trong Python đến những chủ đề nâng cao như xử lý chuỗi, lập trình hàm và lập trình hướng đối tượng. Khóa học không chỉ dừng lại ở kiến thức nền tảng mà còn đưa bạn đi sâu vào khám phá các thư viện và framework phổ biến như Django hoặc Flask cho phát triển web. Với việc cung cấp nhiều cơ hội thực hành đa dạng, khóa học giúp bạn áp dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, từ đó phát triển kỹ năng Python của bạn từ mức độ cơ bản đến nâng cao một cách vững chắc.

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kiến thức toàn diện về cú pháp và cấu trúc dữ liệu trong Python, đây là nền tảng quan trọng để bạn tiếp tục học các chủ đề nâng cao hơn

Sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản như số, chuỗi, danh sách,... và cách thao tác với chúng

Giới thiệu các cấu trúc điều khiển như if, else, for, while giúp bạn kiểm soát luồng thực thi của chương trình

Giới thiệu các thư viện và framework phổ biến như Django hoặc Flask cho phát triển web, giúp bạn xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và scalable

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống