logo_medoo_1700207049071.png

Tạo Chuyển Động UI/UX Chuyên Nghiệp - Khóa Học After Effects

Khóa học Tạo Chuyển Động UI/UX Chuyên Nghiệp - Khóa Học After Effects trang bị cho bạn kỹ năng sử dụng After Effects để thổi hồn vào các logo và văn bản, nâng tầm giao diện người dùng. Khóa học gồm 25 bài học, chia thành 5 phần, dẫn dắt bạn từ những kiến thức cơ bản về hoạt ảnh logo đến các kỹ thuật phức tạp hơn.

5

(0)

MS

Move Shapes

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Kỹ năng tạo hiệu ứng logo animation: Nắm vững các kỹ thuật tạo hiệu ứng logo đơn giản, thu hút như hiệu ứng sóng nước, cầu thang, typography, Thực hành tạo các hiệu ứng nâng cao như lặp vô hạn, bóng đổ bên trong, sử dụng công cụ "CC Bend It", Tạo logo animation theo xu hướng hiện đại, kết hợp nhiều kỹ thuật và hiệu ứng

Khả năng thiết kế và tạo hoạt ảnh văn bản: Hiểu cách tạo tiêu đề văn bản động, kết hợp văn bản với hình ảnh động hiệu quả, Tạo hiệu ứng typography theo phong cách kinetic typography, truyền tải thông điệp ấn tượng, Nâng cao kỹ năng thiết kế và tạo chuyển động cho các yếu tố text trong giao diện

Nắm vững quy trình tạo chuyển động UI/UX: Hiểu các nguyên tắc và quy tắc chuyển động trong UX/UI Interaction Design, Sử dụng thành thạo After Effects để tạo chuyển động cho thiết kế UX/UI, Tạo prototype tương tác với các công cụ Lottie, Protopie và ứng dụng Json

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Thiết kế

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

MS

Move Shapes

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống