logo_medoo_1700207049071.png

Ngôn Ngữ C | Vẽ Hình Sử Dụng Vòng Lặp

Khóa học Ngôn Ngữ C | Vẽ Hình Sử Dụng Vòng Lặp cung cấp kiến thức và kỹ năng toàn diện về việc sử dụng ngôn ngữ C để tạo ra các hình ảnh đơn giản bằng cách sử dụng vòng lặp. Học viên sẽ được hướng dẫn tận dụng cú pháp linh hoạt của C để xây dựng các mô hình hình ảnh, đồng thời củng cố kiến thức lập trình C và mở rộng khả năng sáng tạo trong lập trình đồ họa cơ bản.

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững cách sử dụng các vòng lặp for, while và do-while trong C

Khả năng sử dụng vòng lặp để vẽ các hình ảnh đơn giản như hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật,...

Hiểu rõ cách sử dụng các hàm vẽ trong thư viện đồ họa của C

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình C++

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống