logo_medoo_1700207049071.png

Chinh Phục Lập Trình C Nền Tảng Vững Chắc Cho Lập Trình Viên

Khóa học này dẫn dắt bạn đi từ những kiến thức cơ bản nhất về ngôn ngữ C như biến, điều kiện, vòng lặp đến những chủ đề chuyên sâu hơn như con trỏ, mảng, cấu trúc dữ liệu. Học viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc để hiểu và viết mã C một cách hiệu quả, đồng thời rèn luyện kỹ năng lập trình hiệu suất cao và quản lý bộ nhớ hiệu quả. Với khóa học này, bạn sẽ hoàn toàn tự tin làm chủ ngôn ngữ C và ứng dụng nó vào các dự án thực tế một cách thành thạo.

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững kiến thức lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

Rèn luyện kỹ năng viết mã C hiệu quả và quản lý bộ nhớ tốt

Có khả năng tự tin thực hiện các dự án lập trình bằng C

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  • Ngôn Ngữ Lập Trình C 31

    01:00

    Ngôn Ngữ Lập Trình C 32

    01:00

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống