logo_medoo_1700207049071.png

Chương trình nha học đường

Bài giảng cung cấp các kiến thức cơ bản về chăm sóc răng miệng tại trường học. Thống kê về tỷ bệnh răng miệng ở trẻ em, hiểu biết về phòng và điều trị bệnh răng miệng, thời gian, chi phí điều trị bệnh răng miệng, và phổ biến về chương trình nha học đường.

5

(0)

VH Hoang

VH Hoang

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nha khoa học đường.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Nha KhoaChăm Sóc Răng Miệng

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống