logo_medoo_1700207049071.png

Lập Trình Web Backend Với Node.Js & Express Fullstack

Khóa học Lập Trình Web Backend Với Node.Js & Express Fullstack giúp bạn nắm bắt toàn diện cách thức xây dựng ứng dụng web với Node.js và framework Express. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng Node.js để tạo lập các ứng dụng backend hiệu quả và linh hoạt. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy về Express, một framework Node.js phổ biến, giúp bạn hiểu rõ cách xây dựng các route, middleware, và quản lý dự án một cách hiệu quả.

5

(0)

FV

F8 VN

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Xây dựng ứng dụng backend hiệu quả: Nắm vững kiến thức về Node.js và cách sử dụng nó để tạo lập các ứng dụng backend mạnh mẽ, Hiểu rõ các khái niệm về lập trình không đồng bộ, event-driven và callback trong Node.js, Tạo lập các API RESTful với Node.js để xử lý các yêu cầu từ client

Làm chủ framework Express: Hiểu rõ cách thức hoạt động của Express và sử dụng nó để xây dựng các ứng dụng web, Tạo lập các route để xử lý các URL khác nhau trong ứng dụng, Sử dụng middleware để xử lý các yêu cầu trước khi đến với route, Quản lý dự án Node.js hiệu quả với Express

Kỹ năng lập trình nâng cao: Nâng cao khả năng lập trình JavaScript với các kỹ thuật ES6 và các thư viện phổ biến, Hiểu rõ các khái niệm về kiến trúc MVC và áp dụng vào ứng dụng Express, Triển khai các ứng dụng Node.js lên server và sử dụng các dịch vụ cloud

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

NodeJS & ExpressJSBackend

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

FV

F8 VN

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống