logo_medoo_1700207049071.png

Học Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Khoá học cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính cá nhân, giúp học viên hiểu rõ về các khía cạnh quan trọng của tài chính cá nhân và trang bị những kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả.

5

(0)

FV

Fimi Vn

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Mối liên quan giữa tài chính với hoạt động trong đời sống cá nhân

Nguồn học về tài chính, Những yếu tố cần quan tâm khi tìm hiểu về tài chính cá nhân

Bản đồ tư duy tài chính cá nhân

Công cụ mô tả bức tranh tài chính cá nhân (Bản cân đối tài chính)

Sơ đồ phân bổ thu nhập (Nguyên tắc chảy tràn)

Một số nguyên tắc vận hành tài chính cá nhân

Nguyên tắc Kiếm tiền phải vui

Học kiến thức tài chính sao cho hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Quản lý tài chính cá nhân

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Tổng quan tài chính cá nhân (Phần 1/5)

  Xem trước

  15:40

  Tổng quan tài chính cá nhân (Phần 2/5)

  Xem trước

  14:51

  Tổng quan tài chính cá nhân (Phần 3/5)

  Xem trước

  17:20

  Tổng quan tài chính cá nhân (Phần 4/5)

  Xem trước

  12:33

  Tổng quan tài chính cá nhân (Phần 5/5)

  Xem trước

  11:59

  Học kiến thức tài chính thế nào cho hiệu quả (Phần 1)

  Xem trước

  15:38

  Học kiến thức tài chính thế nào cho hiệu quả (Phần 2)

  Xem trước

  22:22

  Học kiến thức tài chính thế nào cho hiệu quả (Phần 3)

  Xem trước

  14:45

Quản trị viên

FV

Fimi Vn

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống